Đỗ Trần Anh

Chairman/CEO

dotrananh@farmtech.vn

Lại Thanh Thảo

Trợ lý

thao.lai@farmtech.vn

Cao Tiến Đạt

Lập trình viên

dat.cao@farmtech.vn