MÁY POS BÁN HÀNG CẢM ỨNG KAS: POS 1350 I3

17.000.000