Máy Pos tính tiền SGT 664 – Hàng chính hãng

11.800.000