Tag Archives: trending

Tiêu điểm xu hướng: Android bắt kịp chính sách bảo mật của iOS, quảng cáo Facebook gặp khó khăn

Android bắt kịp chính sách quyền riêng tư của iOS, quảng cáo Facebook sẽ ngày một khó khăn. Cạnh tranh với TikTok, Facebook Reels được triển khai trên toàn cầu và Instagram thêm công năng thả tim trên Story. Cùng nhiều thông tin nổi bật khác. Tiêu điểm 1: Android bắt kịp chính sách quyền […]