Phát triển sự nghiệp tại công ty dịch vụ thương hiệu và công nghệ số

Thử thách bản thân và học hỏi kinh nghiệm với các dự án của đối tác Autiva.

Ứng tuyển ngay Xem Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Kế toán hành chính

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

 

Nhân viên kinh doanh

  1. Thiết kế theo yêu cầu công ty
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Lập trình viên Developer full-stack

  1. Lập trình PHP
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

 

Thực tập sinh

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN