SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG CỦA AUTIVA

 

Văn hóa Autiva được thể hiện rõ nét nhất trong 6 giá trị cốt lõi mà mọi thành viên của chúng tôi đều ý thức và trân trọng.

01

Tận Tâm

Đối xử với người khác như cách bạn muốn người khác đối xử với mình

 • Tạo ra sản phẩm dịch vụ hoàn hảo
 • Khách hàng là trung tâm của mục tiêu hành động
 • Tích cực hỗ trợ đồng nghiệp vì mục tiêu chung
 • Đặt mình vào vị trí trách nhiệm giải quyết công việc
 • Win-win khi tạo giá trị cho khách hàng

02

Sáng tạo

Luôn tìm cách mới để làm tốt hơn, có lợi hơn

 • Tự tin, dám nghĩ dám làm
 • Linh hoạt trong xử lý tình huống
 • Tập trung vào các hướng giải pháp thay vì khó khăn

03

Hợp tác

Tinh thần làm việc phối hợp vì mục tiêu chung

 • Chia sẻ thông tin và ý tưởng
 • Đôi bên cùng có lợi
 • Thành công tập thể là thắng lợi cao nhất
 • Xây dựng mối quan hệ nội bộ & bên ngoài / đối tác

04

Cam kết

Nói đi đôi với làm, lời hứa đi kèm trách nhiệm thực hiện

 • Không biện minh, không đổ lỗi
 • Nhận trách nhiệm cho cả thành công và thất bại
 • Có kế hoạch công việc và kiểm tra thường xuyên
 • Tuân thủ nội quy công ty và nguyên tắc nghề nghiệp

05

Hiệu quả

Làm việc hướng mục tiêu và tạo ra kết quả có giá trị tích cực

 • Giảm thời gian, chi phí thực hiện công việc
 • Tự động hóa quy trình làm việc
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm

06

Đam mê

Tạo ra niềm vui và ý nghĩa công việc

 • Khích lệ tinh thần tập thể
 • Sẵn sàng với thử thách mới
 • Đem niềm vui vào môi trường làm việc

Các dịch vụ của Autiva

Xây dựng thương hiệu

Ứng dụng di dộng

Phát triển công nghệ Blockchain