Chính sách thanh toán

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của
Điều khoản dịch vụ, Autiva đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm
và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Autiva Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

Autiva Đảm bảo thực hiện bởi Autiva, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc
giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận
về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Autiva hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ
trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Autiva Đảm bảo.

2. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng Người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

a. Người mua đã thanh toán bằng cách phương thức thanh toán hợp lệ và trực tiếp trên Trang Autiva
nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được
sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

b. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

c. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);

d. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả
sản phẩm;

e. Sản phẩm hết hạn sử dụng;

g. Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Autiva sẽ cần Người bán xác nhận
lại những thỏa thuận này).

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 07 (bảy) ngày (đối với các sản phẩm thuộc Autiva
Mall) và 03 (ba) ngày (đối với các sản phẩm không thuộc Autiva Mall) kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao
hàng thành công. Riêng đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng),
Người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành
công.

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng Autiva.

Autiva luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối
cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Autiva.

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý
định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Autiva sẽ xem xét và quyết định cho Người
mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc (ii) quyết
định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của Autiva cho Người bán trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin
nhắn điện thoại. Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi
Autiva trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Autiva nếu không đồng ý với quyết định
hoàn tiền của Autiva hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được
hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà
Autiva không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, Autiva hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với
quyết định xử lý của Autiva và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được Autiva cân
nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho Người bán.

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng
gói hàng hóa Autiva và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu
có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại
ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

6. Chi phí trả hàng

6.1. Với hàng mua tại Autiva Mall, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:

a. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất cứ
khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng;

b. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Autiva
sẽ hoàn lại số tiền bằng với tiền vận chuyển mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua “Số dư tài
khoản Autiva” trên ứng dụng Autiva trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng
cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận.

6.2. Với hàng không thuộc Autiva Mall, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:

a. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi trả hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất
cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng

b. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Autiva
sẽ hỗ trợ hoàn lại một phần phí trả hàng dưới hình thức của Autiva khi Người mua đáp ứng được các điều
kiện để được hỗ trợ trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và
yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

7.1. Autiva sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) Người bán
xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc (ii) Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người
bán, hoặc (iii) Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Autiva quyết định cho Người mua
được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng
hoàn trả.

7.2. Trong trường hợp Người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Autiva thì
Autiva trong một số trường hợp sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người mua mà không cần phải chờ Người mua
trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.

7.3. Autiva sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng
thời gian đã được quy định trước.

7.4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số Dư Tài Khoản Autiva, thẻ tín dụng/ ghi nợ của
Người mua đã đăng ký với Autiva

7.5. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với
nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp
Autiva nhận được khiếu nại từ Người mua vì lý do Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì
Autiva, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản Autiva của Người bán đó số tiền
chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người mua) để thanh toán cho
Người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục
lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Autiva.

7.6. Trường hợp Người mua gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sau khi Autiva đã thanh toán cho Người bán và được
Autiva đồng ý hoàn tiền, Autiva sẽ điều chỉnh khoản tiền đã thanh toán cho Người bán để hoàn lại cho
Người mua.

8. Liên lạc giữa Người bán và Người mua

Autiva khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua
các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Autiva khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. .

9. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể
khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Autiva về
vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Autiva mà Autiva cho là hợp lý, theo
từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Autiva đã nhận được
thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán
theo quy định của Autiva Đảm Bảo, Autiva có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết
định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh
toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Autiva Đảm Bảo, Autiva có quyền điều chỉnh số tiền đã
thanh toán sau khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua.

Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Autiva không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc
khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí
tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có
liên quan đến bất kỳ hành động nào của Autiva theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.